Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Διαταραχές

Εκδόθηκε το πρώτο στην ελληνικη βιβλιογραφία σύγγραμμα για τις Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ). Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση με θέμα τις Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή/και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Η συγγραφική ομάδα υπό το συντονισμό και την επίβλεψη της Αναπλ. Καθηγήτριας Β. Ηλιάδου περιλαμβάνει ειδικούς από τους χώρους της ψυχοακουστικής, λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχιατρικής, ωτορινολαρυγγολογίας και παιδοακουολογίας. Κάθε κεφάλαιο έχει γραφτεί με ιδιαίτερη προσοχή και σαφήνεια και συμπληρώνεται από ερωτήσεις για περαιτέρω προβληματισμό και εμβάθυνση. Αποτελεί άριστο συμπλήρωμα των σεμιναρίων ΔΑΕ, όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να το παραγγείλετε απευθείας από τον εκδοτικό οίκο Μέθεξις με έκπτωση 10% ακουλουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.

Τα κεφάλαια Παιδοακουολογία και Εκκριτική Ωτίτιδα (υγρό στο αυτί πίσω από το τύμπανο) έχουν γραφτεί από το Δρ. Νίκο Ελευθεριάδη.

Βιβλίο

Πολλά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Το φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών είναι ευρύ, αλλά γίνεται κατανοητό ότι η μάθηση απαιτεί τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων και ιδιαίτερα της ακοής.

Τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές είναι δυνατόν να εμφανίζουν διαταραχές στην ανάγνωση, στη γραφή, στην απομνημόνευση, δυνατόν να είναι αφηρημένα ή και να δυσκολεύονται να κατανοήσουν το δάσκαλο ή τον καθηγητή μέσα στην τάξη. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των μαθησιακών διαταραχών του κάθε παιδιού θα πρέπει να είναι ανάλογη με το αίτιο που τις προκαλεί.

Μελέτη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά 43,3% παρουσιάζουν και διαταραχές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα ακουστικά ερεθίσματα (Ακουστικές Διαταραχές). Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάζει την αντίληψη της ομιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως είναι η τάξη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα μαθησιακών δυσκολιών, που μπορεί να συνδυάζονται με Ακουστικές Διαταραχές αποτελούν :

  • Η Δυσλεξία
  • Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Το σύνδρομο Διάσπασης Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
  • Ο αυτισμός
  • Σύνδρομο Asperger
  • Δυσορθογραφία
  • Δυσαριθμησία

Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζουμε το παιδί με ψυχοακουστικές μεθόδους και ειδικά ακουστικά προκλητά δυναμικά.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο απλός, συνηθισμένος έλεγχος ακοής (απλό ακουόγραμμα ή τυμπανόγραμμα) δεν είναι αρκετός και υπάρχει κίνδυνος να γίνει λανθασμένη διάγνωση. Το πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τον ήχο και ιδιαίτερα την ομιλία, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη εξειδικευμένης εξέτασης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των εξετάσεων σχεδιάζεται και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Περισσότερα δείτε στον ιστότοπο των Σεμιναρίων Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας www.apdseminars.gr και στο www.apdmaster.gr.